فرایند پذیرش مقالات

پذیرش مقالات:

مقالات تهیه شده بر اساس راهنمای نگارش مقاله، الزاماً در سامانه الکترونیکی نشریه به نشانی WWW.http://lot.jrl.police.ir ثبت ‌شود. این فصلنامه از دریافت مقالات به صورت دستی و چاپ شده معذور است. مقالات دریافت شده از طریق سامانه پس از بررسی در جلسۀ هیئت تحریریه فصلنامه و در صورت تصویب از طریق همین سامانه به داوران مورد نظر ارسال شده و نتایج بررسی و یا اصلاحات احتمالی از طریق همین سامانه به آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله ارسال شده و در نهایت در صورت تأیید نهایی، مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد و به صورت الکترونیکی در همین سامانه  و مرکز منطقه‌ای علوم جهان اسلام، نمایه می‌شود و در شمارگان محدود به چاپ می‌رسد.

 

مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

‫مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده­ها به صورت صحیح گزارش شده باشد. 

‫مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست. 

‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

‫نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

‫نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاعدهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.

‫نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مولف افتخاری»و حذف « مولف واقعی» خودداری شود.

‫نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده اند، اطمینان حاصل کند.

 ‫ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده­اند.

نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شدند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

‫هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان ها و یا محیط زیست می شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.