نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی نظام توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 21-42]
 • آماد و پشتیبانی ناجا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برون‌سپاری [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 103-120]

ا

 • ابعاد بهره وری منابع انسانی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 1-30]
 • اجزا و عناصر ضرورت بومی‌سازی الگوی مدیریت دانش و استقرار آن در ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 1-40]
 • ایران‌کد فرصت‌ها و چالش‌های سیستم ایران‌کد در لجستیک [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 1-20]
 • ارتباطات راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]
 • ارتقای ایمنی بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 97-106]
 • ارزیابی ارزیابی کیفی پایپوش‌های جدید ناجا براساس شاخص‌های استاندارد [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 89-104]
 • استانداردسازی پژوهشی در خصوص لزوم طراحی زیرساخت‌های مبتنی بر تحقیق و تقلید در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 27-48]
 • استانداردسازی یکپارچه نمودن استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌های زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 41-62]
 • استانداردسازی ‌رفتار مزایای استانداردسازی در کاهش هزینه‌های سازمان [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 49-66]
 • اطلاعات فرصت‌ها و چالش‌های سیستم ایران‌کد در لجستیک [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 1-20]
 • اقلام آمادی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 1-30]
 • الزامات بومی‌سازی ضرورت بومی‌سازی الگوی مدیریت دانش و استقرار آن در ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 1-40]
 • انبار نگاهی بر بسته بندی اقلام مواد‌غذایی در انبارهای ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 83-102]
 • انطباق‌پذیران مزایای استانداردسازی در کاهش هزینه‌های سازمان [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 49-66]

ب

 • بحران بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 53-78]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) یکپارچه نمودن استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌های زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 41-62]
 • برون‌سپاری شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برون‌سپاری [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 103-120]
 • بسته بندی کالا نگاهی بر بسته بندی اقلام مواد‌غذایی در انبارهای ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 83-102]
 • بهره‌وری عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 1-30]

پ

 • پوشش آنتی‌فولینگ ساخت پوشش محافظ نانوکامپوزیتی آنتی‌‌فولینگ و بررسی عملکرد آن برروی بدنه شناور رعد 40 [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 91-108]

ت

 • تأمین مدیریت تأمین از نگاه یک ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-146]
 • تأمین بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 53-78]
 • تبلیغات راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]
 • تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی نقش روابط شخصی در تسهیل ارتباطات زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 129-152]
 • تجهیزات ذخیره سازی کالا نگاهی بر بسته بندی اقلام مواد‌غذایی در انبارهای ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 83-102]
 • تحقیق‌ و‌ تقلید پژوهشی در خصوص لزوم طراحی زیرساخت‌های مبتنی بر تحقیق و تقلید در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 27-48]
 • ترک پست بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • ترک خدمت بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • تصمیمات ساختار یافته مزایای استانداردسازی در کاهش هزینه‌های سازمان [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 49-66]
 • تضمین کیفیت بررسی تضمین کیفیت تأمین گوشت مرغ در یک سازمان نظامی [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 1-26]
 • تعالی‌ سازمانی کاربرد رویکرد تعالی سازمانی در توسعه کیفیت مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-122]
 • تفکر چرخه عمر ایمنی بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 97-106]
 • تقاضای بازار روش‌شناسی ساختارمند برای ارزیابی و انتخاب در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 121-161]
 • تمرد بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • توزیع آسیب شناسی نظام توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 21-42]
 • توهین به مافوق بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • تئوری 6RE بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 97-106]
 • تئوری مبتنی بر ساختار نقش روابط شخصی در تسهیل ارتباطات زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 129-152]

ج

 • جیره غذایی بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 53-78]

چ

 • چیدمان کالا نگاهی بر بسته بندی اقلام مواد‌غذایی در انبارهای ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 83-102]
 • چرخه عمر محصول بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 97-106]

خ

 • خدمات راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]
 • خدمات لجستیکی و مدیریت زنجیره تأمین مدیریت تأمین از نگاه یک ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-146]
 • خودزنی بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • خودکشی بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]

د

 • داده‌کاوی ارزیابی مشتریان در زنجیره تأمین و به‌کارگیری تکنیک‌های داده کاوی در دسته بندی آن‌ها [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 63-82]
 • دیدگاه عقلایی مزایای استانداردسازی در کاهش هزینه‌های سازمان [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 49-66]
 • درگیری و نزاع بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • دسته‌بندی ارزیابی مشتریان در زنجیره تأمین و به‌کارگیری تکنیک‌های داده کاوی در دسته بندی آن‌ها [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 63-82]

ذ

 • ذینفعان پژوهشی در خصوص لزوم طراحی زیرساخت‌های مبتنی بر تحقیق و تقلید در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 27-48]

ر

 • راهبرد رقابتی روش‌شناسی ساختارمند برای ارزیابی و انتخاب در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 121-161]
 • راهبرد سبز بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 97-106]
 • رضایت مشتری‌ راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]
 • رفتار‌سنجی ارزیابی مشتریان در زنجیره تأمین و به‌کارگیری تکنیک‌های داده کاوی در دسته بندی آن‌ها [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 63-82]
 • روزهای از دست رفته کاری بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 97-106]

ز

 • زیرسیستم نت (CMMS) یکپارچه نمودن استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌های زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 41-62]
 • زنجیره ارزش پورتر بررسی تضمین کیفیت تأمین گوشت مرغ در یک سازمان نظامی [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 1-26]
 • زنجیره تأمین مدیریت کیفیت جامع و بررسی نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 67-88]
 • زنجیره تأمین ارزیابی مشتریان در زنجیره تأمین و به‌کارگیری تکنیک‌های داده کاوی در دسته بندی آن‌ها [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 63-82]
 • زنجیره‌ تأمین کاربرد رویکرد تعالی سازمانی در توسعه کیفیت مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-122]
 • زنجیره تأمین تعاملی و زنجیره تأمین کلان سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]
 • زنجیره تأمین سیستمی سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]
 • زنجیره تأمین محیطی سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]

س

 • ساختار پژوهشی در خصوص لزوم طراحی زیرساخت‌های مبتنی بر تحقیق و تقلید در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 27-48]
 • ساختارهای مکانیکی مزایای استانداردسازی در کاهش هزینه‌های سازمان [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 49-66]
 • سازمان سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]

ش

 • شاخصه‌های‌ استاندارد ارزیابی کیفی پایپوش‌های جدید ناجا براساس شاخص‌های استاندارد [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 89-104]
 • شبکه عصبی ارزیابی مشتریان در زنجیره تأمین و به‌کارگیری تکنیک‌های داده کاوی در دسته بندی آن‌ها [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 63-82]
 • شغل سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]
 • شناورهای‌دریایی ساخت پوشش محافظ نانوکامپوزیتی آنتی‌‌فولینگ و بررسی عملکرد آن برروی بدنه شناور رعد 40 [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 91-108]

ص

 • صنعت سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]

ع

 • علائم ایمنی کالا نگاهی بر بسته بندی اقلام مواد‌غذایی در انبارهای ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 83-102]
 • عوامل‌ محسوس راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]
 • عوامل موفقیت در برون‌سپاری شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برون‌سپاری [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 103-120]

ف

 • فرآیند پیاده‌سازی ضرورت بومی‌سازی الگوی مدیریت دانش و استقرار آن در ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 1-40]
 • فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین بررسی نقش فن‌آوری‌های اطلاعاتی در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 109-122]
 • فن‌آوری‌های اطلاعاتی بررسی نقش فن‌آوری‌های اطلاعاتی در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 109-122]

ک

 • کارایی و هزینه تولید بررسی نقش فن‌آوری‌های اطلاعاتی در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 109-122]
 • کالاهای سرمایه‌ای آسیب شناسی نظام توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 21-42]
 • کد گذاری (کدگذاری) فرصت‌ها و چالش‌های سیستم ایران‌کد در لجستیک [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 1-20]
 • کیفیت مدیریت کیفیت جامع و بررسی نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 67-88]
 • کیفیت کاربرد رویکرد تعالی سازمانی در توسعه کیفیت مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-122]
 • کیفیت بررسی نقش فن‌آوری‌های اطلاعاتی در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 109-122]
 • کیفیت‌ ارزیابی کیفی پایپوش‌های جدید ناجا براساس شاخص‌های استاندارد [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 89-104]
 • کنترل شکایات‌ راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]

گ

 • گوشت مرغ بررسی تضمین کیفیت تأمین گوشت مرغ در یک سازمان نظامی [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 1-26]

ل

 • لجستیک فرصت‌ها و چالش‌های سیستم ایران‌کد در لجستیک [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 1-20]
 • لجستیک آسیب شناسی نظام توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 21-42]

م

 • مأموریت بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 53-78]
 • مدیریت مدیریت کیفیت جامع و بررسی نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 67-88]
 • مدیریت مدیریت تأمین از نگاه یک ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-146]
 • مدیریت تأمین‌کنندگان نقش روابط شخصی در تسهیل ارتباطات زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 129-152]
 • مدیریت تعمیرات مواد بررسی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در حوزه شناوری ناجا [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 79-96]
 • مدیریت دانش ضرورت بومی‌سازی الگوی مدیریت دانش و استقرار آن در ناجا [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 1-40]
 • مدیریت رفتاری زنجیره‌ تأمین نقش روابط شخصی در تسهیل ارتباطات زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 129-152]
 • مدیریت زنجیره تأمین روش‌شناسی ساختارمند برای ارزیابی و انتخاب در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 121-161]
 • مدیریت زنجیره‌ تأمین یکپارچه نمودن استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌های زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 41-62]
 • مدیریت کیفیت مدیریت کیفیت جامع و بررسی نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 67-88]
 • مدیریت کیفیت کاربرد رویکرد تعالی سازمانی در توسعه کیفیت مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-122]
 • مدل اسکاپ آسیب شناسی نظام توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 21-42]
 • مراکز فروش‌ راهکارهای ارتقای رضایتمندی مشتریان مراکز فروش در سازمان‌های نظامی- انتظامی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 107-128]
 • مشارکت نقش روابط شخصی در تسهیل ارتباطات زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 129-152]
 • مشتریان وفادار ارزیابی مشتریان در زنجیره تأمین و به‌کارگیری تکنیک‌های داده کاوی در دسته بندی آن‌ها [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 63-82]
 • معافیت از نگهبانی بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390 [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 31-52]
 • معاونت‌ آماد‌ و پشتیبانی ناجا پژوهشی در خصوص لزوم طراحی زیرساخت‌های مبتنی بر تحقیق و تقلید در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 27-48]

ن

 • ناجا کاربرد رویکرد تعالی سازمانی در توسعه کیفیت مدیریت زنجیره تأمین ناجا [دوره 11، شماره 43، 1391، صفحه 105-122]
 • نانو ذرات اکسید ‌روی ساخت پوشش محافظ نانوکامپوزیتی آنتی‌‌فولینگ و بررسی عملکرد آن برروی بدنه شناور رعد 40 [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 91-108]
 • نانوکامپوزیت ساخت پوشش محافظ نانوکامپوزیتی آنتی‌‌فولینگ و بررسی عملکرد آن برروی بدنه شناور رعد 40 [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 91-108]
 • نت شناوری ناجا بررسی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در حوزه شناوری ناجا [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 79-96]
 • نیروی انسانی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 1-30]
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بررسی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در حوزه شناوری ناجا [دوره 11، شماره 41، 1391، صفحه 79-96]

و

 • واحد سطوح تحلیل زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 40، 1391، صفحه 43-68]

ی

 • یکپارچه‌سازی یکپارچه نمودن استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌های زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 11، شماره 42، 1391، صفحه 41-62]